Aspect - współpraca na uczciwych warunkach!

Cześć! Fajnie, że tu wpadłeś. Chcielibyśmy Ci przedstawić nasz autorski regulamin współpracy, który powstał w wyniku dokonanego rachunku zysków i strat po setkach wykonanych projektów.

Chcąc uniknąć sytuacji, gdy którakolwiek ze stron mogłaby poczuć się oszukana bądź poszkodowana, stworzyliśmy zestaw 10 zasad, których przestrzegania wymagamy tak od swoich klientów jak i od siebie.

Wierzymy, że ustanowienie pewnych ogólnych reguł współpracy pozwoli nam uniknąć nieporozumień. Doświadczenie uczy nas, że takie działania przynoszą wymierne, pozytywne efekty.

Dekalog współpracy z firmą Aspect:

  1. Współpraca odbywa się w warunkach wzajemnego szacunku
  2. W trakcie współpracy obie strony zobligowane są do przestrzegania zasad kultury osobistej.
  3. Przed przystąpieniem do prac szczegółowo ustalana jest kwota oraz zakres zlecenia.
  4. Przystąpienie do prac następuje po opłaceniu zadatku w wysokości 20% całkowitej wartości zlecenia lub kwoty 50 zł w przypadku, gdy wartość zlecenia nie przekracza 250 zł brutto.
  5. Płatność za zlecenie odbywa się w uzgodnionym przez obie strony terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od ukończenia zlecenia.
  6. Przekazanie gotowego projektu do użytku zleceniodawcy następuje po wpłynięciu na konto opłaty za projekt.
  7. Firma Aspect deklaruje poprawianie projektu do pełnej satysfakcji klienta, z zachowaniem górnej granicy darmowych poprawek jako 3. Następne poprawki lub całkowita zmiana projektu może stanowić dodatkowy koszt zleceniodawcy – w zależności od zakresu prac.
  8. Wszelkie realizacje firmy Aspect stanowią autorskie dzieła, za które firma Aspect ponosi pełną odpowiedzialność w świetle praw autorskich. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ustalenia między stronami mówią inaczej.
  9. Obie strony mają prawo do rezygnacji z realizacji zlecenia, gdy przeciwna do strony zrywającej strona nie wywiązuje się z warunków umowy i niniejszego regulaminu.
  10. Firma Aspect nie deklaruje zwrotu kwoty zadatku w warunkach rezygnacji przez którąkolwiek ze stron. Jednocześnie firma deklaruje zwrot w przypadku, gdy kwota zadatku znacznie przewyższa koszty, które poniosła z tytułu zlecenia np. gdy nie przystąpiła jeszcze do realizacji.

Chcemy, żeby prace przebiegały w miłej atmosferze, dlatego szanujemy swoich kontrahentów i liczymy na to samo z ich strony. Rozpoczęciem prac jest opłacenie zadatku, a zakończeniem opłacenie faktury – wtedy dostarczamy klientowi gotowy do użycia produkt. Nawiązując współpracę z nami masz gwarancję, że dostarczymy Ci autorski projekt, do którego na Twoje życzenie przekazujemy Ci pełne prawa po zakończeniu zlecenia. Dzięki temu nie masz obaw związanych z prawami autorskimi. Ponadto firma Aspect deklaruje chęć realizacji zlecenia w sposób spełniający oczekiwania klienta, dlatego zapewniamy w cenie liczne darmowe poprawki.

Rozumiemy sytuacje, gdy ktoś wybiera innego wykonawcę zamiast nas, więc jeżeli nie przystąpiliśmy do prac, a klient opłacił zadatek – w takiej sytuacji oczywiście oddajemy pieniądze klientowi. Chcemy grać fair, wierzymy, że biznes (tak jak marketing) prowadzony w tym duchu jest jedyną słuszną drogą, a uczciwość to kapitał, który procentuje w przyszłości.

Pobierz .pdf